นักลงทุนสัมพันธ์

ส่งมอบคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้นของเราด้วยความโปร่งใสสูงสุดและนำเสนอข้อมูลที่ทันท่วงที

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้น โดยการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น

จุดเด่นในการลงทุน

ก้าวสู่ผู้นําตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพและยาในตลาดประเทศที่กําลังพัฒนา ซึ่งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลสำคัญทางการเงินประจำปี 2566

รายได้จากการดำเนินงาน
ล้านบาท
(คงระดับเมื่อเทียบกับปีก่อน)
กำไรขั้นต้น
ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 45.2 ของรายได้จากการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 26.7 ของรายได้จากการดำเนินงาน
กำไรสุทธิหลังปรับปรุง
ล้านบาท
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน)
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
(ลดลงร้อยละ 11.0 เมื่อเทียบกับปีก่อน)

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

อ่านเอกสารล่าสุดของเราได้ที่นี่ งบการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เอกสารนำ เสนอและเว็บแคสต์ และรายงานประจำปี

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2567
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1/2567
ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 1/2567
ดูเว็บแคสต์ ดาวน์โหลด
แบบ 56-1 One Report
แบบ 56-1 One Report ปี 2566
ดาวน์โหลด
ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

13 พฤษภาคม 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤษภาคม 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤษภาคม 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

13
ส.ค.
2567
รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2567

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

  • นายมาโนช กัลบัคซานี (ผู้ติดต่อหลัก)
  • นายฟรานซิส รีโก
  • นางสาวสุจินตนา บุญวรภัทร
  • นางสาวไลลา มิตรน้อย (ผู้ประสานงานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์)
  • นายโธมัส อับบราฮัม
  • นายวิเวก ดาวัน
  • investor@megawecare.com
  • +66 2 769 4230