นักลงทุนสัมพันธ์

ที่ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน), หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้น โดยการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น

เลื่อนลง
SET: MEGA
53.50 บาท
Updated :
เปลี่ยนแปลง (%) :
-0.50 (-0.93%)
สูงสุด : 54.25
ต่ำสุด : 53.25
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :
1,190,161
วันก่อนหน้า : 54.00
ราคาเปิด : 54.00

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ดูทั้งหมด

ปฏิทินนักลงทุน

ดูทั้งหมด

ดาวน์โหลดเอกสาร

Investor Kits
แบบ 56-1 One Report 2564
แบบ 56-1 One Report 2564
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส 1/2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส 1/2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นายมาโนช กัลบัคซานี (ผู้ติดติดต่อ)

นางสาวสุจินตนา บุญวรภัทร

นายฟรานซิส รีโก

นางสาวไลลา มิตรน้อย
(ผู้ประสานงานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์)

นายโธมัส อับบราฮัม

นายวิเวก ดาวัน

เลขที่ 909 อาคารแอมเพิลทาวเวอร์
ชั้น 9 และชั้น 10 ถ.เทพรัตน
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

อีเมล์รับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุด
จากทางบริษัทของเรา