บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
  • เลขที่ 909 อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ ชั้น 9 และชั้น 10 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
  • +66 2 769 4230
  • +66 2 769 4244
  • investor@megawecare.com

เรียน นักลงทุนทุกท่าน

ทางบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) (MEGA) ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในบริษัท ทางบริษัทฯ ให้คำมั่นว่า บริษัทฯ จะช่วยให้ท่านเข้าใจในบริษัท MEGA มากยิ่งขึ้น โดยการตอบคำถามของท่านผ่านทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมล ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการสื่อสารตามความต้องการของท่าน

ทางบริษัทฯ ขอให้ท่านช่วยกรอกข้อมูลของท่าน เพื่อบริษัทฯ จะได้ให้บริการท่านได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น